Obsah

Rozpočet Stupava

Daňové
86,90 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 467 000 Kč
Upravený rozpočet 2 751 950 Kč
Skutečné plnění 2 751 695 Kč
Plnění 99,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 1 000 000 1 156 900 1 156 911 100,00
Daň z příjmů práv. osob 500 000 513 900 513 841 99,99
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 500 000 594 500 594 450 99,99
Daň z nemovitých věcí 250 000 233 700 233 691 100,00
Poplatek za provoz systému KO 125 000 125 600 125 550 99,96
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 60 000 55 200 55 161 99,93
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 15 000 16 400 16 358 99,74
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 10 000 13 800 13 774 99,81
Poplatek ze psů 5 000 4 100 4 100 100,00
Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 0 0 0,00
Správní poplatky 1 000 800 740 92,50
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 0 69 0,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 37 050 37 050 100,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0 0 0 0,00
Celkem 2 467 000 2 751 950 2 751 695 99,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.