Obsah

Rozpočet Stupava

Nedaňové
9,20 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 302 100 Kč
Upravený rozpočet 291 800 Kč
Skutečné plnění 291 482 Kč
Plnění 99,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 140 000 90 700 90 700 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků 60 000 11 400 11 311 99,22
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 52 000 46 300 46 182 99,75
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 69 300 69 275 99,96
Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000 0 0 0,00
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 000 7 600 7 563 99,51
Příjmy z úroků 100 0 0 0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 22 800 22 808 100,04
Přijaté pojistné náhrady 0 43 700 43 643 99,87
Celkem 302 100 291 800 291 482 99,89
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.