Obsah

Rozpočet Stupava

Finanční transfery
3,90 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 80 000 Kč
Upravený rozpočet 123 400 Kč
Skutečné plnění 123 400 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 80 000 94 400 94 400 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 29 000 29 000 100,00
Celkem 80 000 123 400 123 400 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.