Obsah

Rozpočet Stupava

Nedaňové
4,19 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 182 400 Kč
Upravený rozpočet 188 800 Kč
Skutečné plnění 104 535 Kč
Plnění 55,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 79 000 79 000 44 909 56,85
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 44 500 44 500 26 776 60,17
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30 000 30 000 0 0,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 800 23 600 20 375 86,33
Příjmy z pronájmu pozemků 10 000 10 000 10 000 100,00
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000 1 000 875 87,50
Příjmy z úroků 100 100 0 0,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 600 1 600 266,67
Celkem 182 400 188 800 104 535 55,37
sestaveno ke dni 31. 10. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.