Obsah

Rozpočet Stupava

Finanční transfery
5,01 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 70 800 Kč
Upravený rozpočet 104 600 Kč
Skutečné plnění 125 170 Kč
Plnění 119,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 70 800 70 800 59 000 83,33
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 33 800 66 170 195,77
Celkem 70 800 104 600 125 170 119,67
sestaveno ke dni 31. 10. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.