Obsah

Rozpočet Stupava

Daňové
90,05 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 455 400 Kč
Upravený rozpočet 3 455 400 Kč
Skutečné plnění 1 001 341 Kč
Plnění 28,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 1 727 000 1 727 000 495 945 28,72
Příjem z daně z příjmů právnických osob 711 000 711 000 178 002 25,04
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 487 000 487 000 155 620 31,95
Příjem z daně z nemovitých věcí 200 000 200 000 0 0,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 151 200 151 200 116 750 77,22
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 101 500 101 500 35 568 35,04
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 31 500 31 500 0 0,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 20 000 20 000 6 427 32,14
Příjem z poplatku z pobytu 11 600 11 600 0 0,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 8 000 8 000 7 879 98,49
Příjem z poplatku ze psů 4 600 4 600 4 320 93,91
Příjem ze správních poplatků 2 000 2 000 830 41,50
Celkem 3 455 400 3 455 400 1 001 341 28,98
sestaveno ke dni 30. 4. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.