Obsah

Rozpočet Stupava

Daňové
92,05 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 455 400 Kč
Upravený rozpočet 3 527 200 Kč
Skutečné plnění 3 384 848 Kč
Plnění 95,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 1 727 000 1 664 200 1 532 359 92,08
Příjem z daně z příjmů právnických osob 711 000 798 100 798 078 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 487 000 483 670 483 588 99,98
Příjem z daně z nemovitých věcí 200 000 200 000 191 425 95,71
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 151 200 147 900 147 900 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 101 500 119 900 119 897 100,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 31 500 31 730 31 730 100,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 20 000 24 300 24 217 99,66
Příjem z poplatku z pobytu 11 600 14 900 14 840 99,60
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 8 000 35 900 34 254 95,42
Příjem z poplatku ze psů 4 600 4 600 4 560 99,13
Příjem ze správních poplatků 2 000 2 000 2 000 100,00
Celkem 3 455 400 3 527 200 3 384 848 95,96
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.