Obsah

Rozpočet Stupava

Daňové
94,75 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 836 729 Kč
Upravený rozpočet 3 821 529 Kč
Skutečné plnění 1 127 720 Kč
Plnění 29,51 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 1 747 328 1 747 328 529 963 30,33
Příjem z daně z příjmů právnických osob 893 520 893 520 197 797 22,14
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 568 877 568 877 178 815 31,43
Příjem z daně z nemovitých věcí 215 600 215 600 192 0,09
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 156 000 156 000 127 000 81,41
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 108 624 108 624 40 096 36,91
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 50 000 34 800 34 770 99,91
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 40 880 40 880 8 250 20,18
Příjem z poplatku z pobytu 25 000 25 000 0 0,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 24 300 24 300 6 677 27,48
Příjem z poplatku ze psů 4 600 4 600 3 720 80,87
Příjem ze správních poplatků 2 000 2 000 440 22,00
Celkem 3 836 729 3 821 529 1 127 720 29,51
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.