Obsah

Rozpočet Stupava

Nedaňové
3,24 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 184 700 Kč
Upravený rozpočet 187 500 Kč
Skutečné plnění 38 554 Kč
Plnění 20,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 65 200 65 200 15 400 23,62
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 46 600 46 600 1 000 2,15
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 35 200 38 000 6 554 17,25
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 26 000 26 000 15 600 60,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 10 000 10 000 0 0,00
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 1 000 1 000 0 0,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 600 600 0 0,00
Příjem z úroků 100 100 0 0,00
Celkem 184 700 187 500 38 554 20,56
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.