Obsah

Historie obce Stupava

O obci Stupava

Původ jména Stupava pochází od tamnější říčky, v dalším toku zvané Kyjovka. Osada byla založena po r. 1690, největší osídlení probíhalo v letech 1695 - 1705. Stupava měla všechny předpoklady pro dobytkářství. Nízké ceny zemědělské prvovýroby, neúroda a živelné pohromy přispěly k vyprodání usedlostí a vystěhovalectví z obce. Zemědělství bylo při své malé výnosnosti ve Stupavě vedlejším zaměstnáním.

 

Panorama Stupavy

 

Hlavním zdrojem obživy bylo původně pálení dřevěného uhlí, práce ve skelných koryčanských hutích a pak při těžbě dříví v buchlovských lesích. Skelné hutě modernizoval 1823 Samuel Raich. Hlavním povoláním se po zrušení skláren v Koryčanech a po zastavení výroby ve sklárnách ve Starých Hutích stalo pro zdejší obyvatelstvo zemědělství a dřevařství. V obci byla čilá výroba perleťového zboží, která zde probíhala v roce 1924 - 1939. Chudoba vyháněla obyvatele za prací, roku 1945 odešli desítky lidí do pohraničí. V současné době je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 155 občanů. Tento počet se přes víkendy rozroste asi na 500. Přijedou chalupáři a chataři, kteří v současné době osídlují přes 80 chalup a 10 chat. Přijíždějí sem obyvatelé Prahy, Brna, Uherského Hradiště, Bučovic, Hodonína Kyjova i Zlína.

 


O kostele sv. Klimenta a farnosti

Kostel sv. KlimentaSnaha o stavbu kostela a fary sahá až do 18. století. Povolení ke stavbě bylo uděleno císařem roku 1841 na útratu Matice náboženské. Stavební místo darovala Ludmila Berchtoldová - les pro faru a hřbitov, bažinu pro kostel. Vedením stavby kostela a fary byl pověřen stavitel František Růžička z Napajedel.Kostel sv. Klimenta na Stupavě Dozor zajišťoval ing. Antonín Přerovský z Brna. Tesařské práce vedl mistr Šaňák z Uherského Hradiště. Nejprve byla postavena fara. V ní bydlel ing. Přerovský. Základní kámen kostela pod věží proti hřbitovu byl posvěcen Chrysostomem Nesrstou, děkanem z Boršic dne 30.8.1857. Kostel byl dostaven roku 1859. Stavba kostela a fary stála zhruba 30.000 zlatých. Farnost byla zřízena 19.8.1863. Stupava byla vyfařena z Osvětiman, Koryčanská Huť z Koryčan a Staré Hutě z Buchlovic. Farnost tehdy čítala 1200 římskokatolíků. Vysvěcení kostela i fary provedl 4.10.1863 Chrysostom Nesrsta. Roku 1863 navštívil kostel tehdejší olomoucký arcibiskup a pak zajistil pro kostel dárce, kteří zaplatili vnitřní výbavu kostela. Víme, že obraz sv. Klimenta, papeže, na hlavním oltáři dodala firma Koller et. Comp. z Vídně. Obraz Panny Marie Růžencové je od akademického malíře Jana Hlávky z Prahy. Zpovědnici zhotovil stolař Nedvěd ze Střílek v roce 1863. Varhany postavil varhaník Ferdinand Mikscha z Brna - dovezeny byly 14.9.1861. Zvon "umíráček" byl původně ve zvonici v obci. Do kostelní věže byl přinesen po zcizení zvonů nacisty v roce 1942. Větší zvon "Cyril Metoděj" ulila firma Ditrich Brodek u Přerova v roce 1989. Zvon váží 150 kg, zní tónem E2 a za práci se zaplatilo 18.480,- Kč Prvním farářem se stal 22.6.1864 páter Vavřinec Sigmund. Hřbitov byl budován v letech 1861 - 1863 a 4.10. byl vysvěcen.