Obsah

Slovo starosty

 

Vážení spoluobčané a návštěvníci Stupavy,

naše obec se nijak nevymyká podobným malým obcím v rámci okresu. Jako všude se potýká s nedostatkem financí, pracovních příležitostí, úbytkem obyvatelstva, a tím pádem stále se zhoršující dopravní obslužností. V obci již není od roku 1975 ani školka ani škola, které se z důvodů malého počtu žáků zrušily a od té doby navštěvují děti MŠ i ZŠ v Koryčanech. Budova školy se rekonstruovala na kulturní zařízení. Toto je využíváno l x až 2 x do roka pro konání taneční zábavy nebo společenského večera. Jinak je celé kulturní zařízení v podstatě nevyužito - nepočítáme-li pravidelná zasedání obecního zastupitelstva. Občas se v těchto prostorách konají rodinné oslavy nebo posezení pro pozůstalé v případě, že se poslední rozloučení konalo v místním kostele sv. Klimenta a tělesné ostatky byly uloženy na místní hřbitov.

prapor Stupavy

V současné době je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 155 občanů. Tento počet se přes víkend rozroste asi na 500. Přijedou chalupáři a chataři, kteří v současné době osídlují přes 80 chalup a 10 chat. Přijíždí sem obyvatelé Prahy, Brna, Uh. Hradiště, Bučovic, Hodonína, Kyjova i Zlína.

Jak již jsem naznačil, finanční možnosti obce jsou limitovány. Lze však říci, že zhruba každým rokem se prostaví na opravách a rekonstrukcích cca 200 - 250 tis. Kč. V minulém volebním období bylo zbudováno parkoviště pro návštěvníky lyžařského areálu a místního hřbitova v hodnotě cca 900 tis. Kč, z prostředků obce byl zajištěn příjem TV signálu TV Prima, byly zhotoveny vstupní poutače na počátku obce a realizována přístavba hasičské zbrojnice. V roce 2006 se podařilo za  podpory MZe provést úpravu návsi obce v hodnotě cca 450 tis. Kč. V programu pro toto volební období je rekonstrukce budovy obecního úřadu v hodnotě 2,3 mil. Kč, která je závislá od získání dotace ze SR. V obci není zaveden plyn, vodovod ani kanalizace. Budoucnost možná ukáže, že toto jednou bude občanům obcí, kteří tyto "vymoženosti" mají citelně narušovat rodinné rozpočty. My se samozřejmě těmto pro nás novým věcem nebráníme, ale sami je nejsme schopni vybudovat. A i kdyby se někdy v roce 2025 peníze v budoucím rozpočtu našly, odhaduji zájem ze strany usedlíků i chalupářů maximálně do 30 %.

starosta obce

 O znaku obce

znak obceNávrh znaku a praporu obce schválilo zastupitelstvo dne 31.3.2000 a spolu s Znak Stupavyunesením bylo zasláno ke schválení do Parlamentu ČR. Autor návrhu znaku a praporu obce heraldik p. Miroslav J.V.Pavlů ze Zlína připomněl původní způsob obživy stupavských usedlíků a v návrhu je zobrazen milíř k pálení dřevěného uhlí, ruchadlo a bývalá pečeť Stupavy, která představuje dubovou větvičku se žaludem. Vládu Petřvaldských, za kterých osada vznikla symbolizuje zlato-modré polcení štítu, které představují erbovní barvy Petřvaldských.