Obsah

Rozpočet Stupava

Nedaňové
4,75 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 158 600 Kč
Upravený rozpočet 162 800 Kč
Skutečné plnění 174 730 Kč
Plnění 107,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 54 000 46 600 44 100 94,64
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 45 200 45 200 69 768 154,35
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 32 000 33 500 23 302 69,56
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 700 25 800 26 049 100,97
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 10 000 10 000 11 311 113,11
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 1 000 1 000 0 0,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 600 600 200 33,33
Příjem z úroků 100 100 0 0,00
Celkem 158 600 162 800 174 730 107,33
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.