Obsah

Rozpočet Stupava

Nedaňové
4,23 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 158 600 Kč
Upravený rozpočet 166 700 Kč
Skutečné plnění 47 020 Kč
Plnění 28,21 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 54 000 54 000 6 000 11,11
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 45 200 45 200 11 805 26,12
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 32 000 32 000 5 467 17,08
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 700 23 800 23 748 99,78
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 10 000 10 000 0 0,00
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 1 000 1 000 0 0,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 600 600 0 0,00
Příjem z úroků 100 100 0 0,00
Celkem 158 600 166 700 47 020 28,21
sestaveno ke dni 30. 4. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.