Obsah

Rozpočet Stupava

Finanční transfery
5,72 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 74 900 Kč
Upravený rozpočet 113 500 Kč
Skutečné plnění 63 568 Kč
Plnění 56,01 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 74 900 74 900 24 968 33,34
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 38 600 38 600 100,00
Celkem 74 900 113 500 63 568 56,01
sestaveno ke dni 30. 4. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.